English   |   Cymraeg

Fframwaith Hyfforddi, Dysgu a Datblygu Corfforaethol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Dyfarnwyd Statws Cyflenwr Wedi Cystadlu Ymlaen Llaw (Pre-Competed Supplier Status) i Eliesha Cymru ar Fframwaith Hyfforddi, Dysgu a Datblygu Corfforaethol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Gall sefydliadau’r sector cyhoeddus elwa ar y fframwaith hwn sy’n cynnig proses brynu effeithiol ac uniongyrchol, sy’n cydymffurfio’n llawn â rheolau chaffael, ochr yn ochr ag arbedion o ran costau. Mae’n eich galluogi chi i ymgynghori â ni am eich gofynion dysgu a hyfforddi, ac yna prynu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch yn uniongyrchol oddi wrthym, fel cyflenwr sicr a chymwys.

Dyfarnwyd statws cyflenwr cenedlaethol i ni ym mhob un o 8 o lotiau’r fframwaith hwn, sy’n dangos ein henw rhagorol ar gyfer ansawdd a gwerth o ran dylunio a chyflwyno atebion dysgu a datblygu llwyddiannus.

Rydym ni wedi creu catalogau sy’n dangos y cyrsiau rydym ni’n eu cynnig ar gyfer pob lot. Gallwn hefyd ddylunio cynnwys newydd a phwrpasol ar gyfer ein cleientiaid, felly os na allwch ddod o hyd i beth rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni a byddwn yn trafod sut gallwn ni helpu.

Lot 1: Deddfwriaeth a Materion Cyfansoddiadol

Cyrsiau hyfforddi i roi’r sgiliau angenrheidiol i swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru a sefydliadau cwsmeriaid, i ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth yn effeithiol, a gweithio ar faterion cyfansoddiadol sy’n ymwneud â Chymru.

Gwneud Ymholiad

Lot 2: Sgiliau am Bolisi Gweinidogol

Cyrsiau sy’n berthnasol i bob gradd yn Llywodraeth Cymru i ddatblygu neu wella Sgiliau Llunio Polisïau a Busnes Gweinidogol.

Gwneud Ymholiad

Lot 3: Cronfa fedrus o hwyluswyr i gyflwyno deunyddiau hyfforddi presennol cwsmeriaid

Mae gennym ni rwydwaith staffio strategol genedlaethol o hwyluswyr hynod brofiadol ar gael, a all gyflwyno cyrsiau hyfforddi gan ddefnyddio deunyddiau hyfforddi presennol cwsmeriaid.

Gwneud Ymholiad

Lot 4: Asesiad Seicometrig, Adborth 360 a Datblygu Tîm

Darparu amrywiaeth o offer seicometrig a gwasanaethau cysylltiedig, cyrsiau datblygu tîm, gweithdai, ac offer aborth.

Lawrlwytho’r Catalog

Lot 5: Sgiliau Craidd – Gwasanaethau Hyfforddi, Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Darparu amrywiaeth gynhwysfawr o gyrsiau hyfforddi cyffredinol. Gellir gwneud y rhain yn gyd-destunol, os oes angen.

Lawrlwytho’r Catalog

Lot 6: Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Cyrsiau hyfforddi Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod staff yn cydymffurfio â’r rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol.

Lawrlwytho’r Catalog

Lot 7: Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Cyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf i sicrhau bod staff yn cydymffurfio â’r rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol.

Lawrlwytho’r Catalog

Lot 8: Hyfforddiant Lles

Cyrsiau hyfforddiant lles i sicrhau bod staff yn cydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol.

Lawrlwytho’r Catalog

Cysylltu â ni

Ffòn: 0191 282 2800

Back to top